HVAC.in.th

powered by Komfortflow S.E. Co.,Ltd.

กาวไอโซเทค350

อีเมล
ไอโซเทค 350 เป็นผลิตภัณฑ์กาวยางสังเคราะห์สูตรพิเศษ ไม่ติดไฟ โดยมีส่วนผสมของสารเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะได้อย่างถาวร ไม่หลุดล่อนเหมาะสำหรับใช้ทาผิวท่อลมสังกะสีทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อติดฉนวนโฟมยาง พีอีโฟม และพียูโฟม ยกเว้นไม่สามารถนำไปใช้กับ Poly Styreme Form

ราคา :
ราคาขาย: 1,658.50 บาท
ราคาก่อนภาษี: 1,550.00 บาท
ภาษี 7%: 108.50 บาท
รายละเอียด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

       เป็นกาวยางสังเคราะห์  สูตรน้ำมันแห้งแล้วไม่ลามไฟ  เพิ่มสารเคมีพิเศษ  เพื่อช่วยการยึดเกาะของฉนวนดีขึ้น
ใช้ทาติดฉนวนทั้งงานภายในหรือภายนอกของท่อดักท์  ได้ผ่านมาตรฐาน  TIS 521-2527 และ ASTM C 916-85

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
       พื้นฐาน                                 กาวยางสังเคราะห์สูตรพิเศษ
       ปริมาณของแข็งในกาว             19  ± 1%
       ตัวทำละลาย                           Toluene
       อุณหภูมิการใช้งาน                  -15 องศาเซลเซียส  - 90 องศาเซลเซียส    
       ระยะเวลาการแห้งตัว                30  นาที
       ค่าความหนืด                          2,100 - 2,200  cps.

วิธีใช้งาน

       -  ผิวท่อลมสังกะสีต้องแห้ง  สะอาด  และปราศจากคราบน้ำมัน

       -  คนเนื้อกาวให้เข้ากัน  จากนั้นใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทากาวให้ทั่วผิวทั้งสองด้านที่จะติดกัน

       -  รอให้กาวแห้งเล็กน้อย  จากนั้นติดฉนวนโฟม  และกดแผ่นฉนวนให้แนบแน่นกับท่อลมสังกะสี

หมายเหตุ

       -  ควรเก็บกาวไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี  และห่างจากเปลวไฟ

       -  หลังใช้งานเสร็จแล้ว  ควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

          น้ำหนักสุทธิ  13 กก. / ปี๊บ

 

 

 

คุณอยู่ที่: กาวติดฉนวนและฟลิ้นท์โค้ท กาวไอโซเทค350